Praesidia

Praesidia

2023 – 2024 (Lapaz)
Senior: Matisse Leenders v. Safaar
Pro-Senior: Laurent Smolders v. Seur
Vice-Senior: Arthur Herbots v. Zwitsal & Landry Muluisha v. Sinjal
Quaestor: Ruben Ponsaers v. Willie
Cantor: Briek Cuypers v. Blinker
Scriptor: Ben Theunissen
Schachtentemmer: Gabriel Agogo v. Kardiak
Zedenmeester: Yannick Vanormelingen v. Temat
Sportführer: Briek Cuypers v. Blinker
Tempoführer: Ben Theunissen

2022 – 2023 (Lapaz)
Senior: Laurent Smolders v. Seur
Pro-Senior: Jan Van Huffel v. Zwieber
Vice-Senior: Nicolas Robeyns v. Enjansen
Quaestor: Arthur Herbots v. Zwitsal
Cantor: Yannick Vanormelingen v. Temat
Scriptor: Briek Cuypers v. Blinker
Schachtentemmer: Matisse Leenders v. Safaar
Zedenmeester: Landry Muluisha v. Sinjal
Sportführer: Seppe Jans v. Den Dave
Tempoführer: Maarten Noelmans v. Bronker

2021 – 2022 (Lapaz)
Senior: Jan Van Huffel v. Zwieber
Pro-Senior: Joren Hansen v. Al Dente
Vice-Senior: Briek Cuypers v. Blinker
Quaestor: Nicolas Robeyns v. Enjansen
Cantor: Laurent Smolders v. Seur
Scriptor: Laurent Smolders v. Seur
Schachtentemmer: Zeno Augustin v. Chefeux
Zedenmeester: Briek Cuypers v. Blinker
Sportführer: Stijn Daerden v. Chrétien
Tempoführer: Robin Loyens v. Kong

2020 – 2021 (Lapaz)
Senior: Joren Hansen v. Al Dente
Pro-Senior: Maxime Robeyns v. Gooch
Vice-Senior: Yannick Vanormelingen v. Temat
Quaestor: Stijn Daerden v. Chretien
Cantor: Zeno Augustin v. Chefeux
Scriptor: Briek Cuypers v. Blinker
Schachtentemmer: Laurent Smolders v. Seur
Zedenmeester: Jaak Roggen v. Stupido
Sportführer: Briek Cuypers v. Blinker
Tempoführer: Jan Van Huffel v. Zwieber

2019 – 2020 (Lapaz)
Senior: Maxime Robeyns v. Gooch
Pro-Senior: Toon Langen v. Kaaf
Vice-Senior: Jan Van Huffel v. Zwieber
Quaestor: Robbe Bynens v. Rudy
Cantor: Chendo Perez v. Enrique
Scriptor: Joren Hansen v. Al Dente
Schachtentemmer: Yannick Vanormelingen v. Temat
Zedenmeester: Jan Van Huffel v. Zwieber
Sportführer: Zeno Augustin v. Chefeux
Tempoführer: Joren Hansen v. Al Dente

2018 – 2019 (Lapaz)
Senior: Toon Langen v. Kaaf
Pro-Senior: Niels Lambrix v. Primus
Vice-Senior: Maxime Robeyns v. Gooch
Quaestor: Killian Rigo v. Homer
Cantor: Maxime Robeyns v. Gooch
Scriptor: Michel Fransen v. Mest
Schachtentemmer: Joren Hansen v. Al Dente
Zedenmeester: Jaak Roggen v. Stupido
Sportführer: Stijn Daerden v. Chrétien
Tempoführer: Jaak Roggen v. Stupido

2017 – 2018 (Lapaz)
Senior: Niels Lambrix v. Primus
Pro-Senior: Arthur Smet v. Jamaar
Vice-Senior: Jorn Witters v. Reynaert & Killian Rigo v. Homer
Quaestor: Jaak Roggen v. Stupido
Cantor: Michel Fransen v. Mest
Scriptor: Michel Fransen v. Mest
Schachtentemmer: Toon Langen v. Kaaf & Maxime Robeyns v. Gooch
Zedenmeester: Jorn Witters v. Reynaert
Sportführer: Killian Rigo v. Homer
Tempoführer: Killian Rigo v. Homer

2016 – 2017 (Lapaz)
Senior: Arthur Smet v. Jamaar
Pro – Senior: Maximilien V Deun v. Nicht
Vice – Senior: Florian Stevens v. Fabriek
Quaestor: Jorn Witters v. Reynaert
Cantor: Florian Stevens v. Fabriek
Scriptor: Martijn Ernest v. Alberto
Schachtentemmer: Laurens Daemen v. Joffrey
Zedenmeester: Killian Rigo v. Homer
Sportführer: Killian Rigo v. Homer
Tempoführer: Jaak Roggen v. Stupido

2015 – 2016 (Den Delper)
Senior: Maximilien Van Deun v. Nicht
Pro – Senior: Ruysschaert Thibaut v. Asterix
Vice – Senior: Florian Stevens v. Fabriek
Quaestor: Wim Vanlommel v. Pallieterke
Cantor: Wim Vanlommel v. Pallieterke
Scriptor: Niels Lambrix v. Primus
Schachtentemmer: Pieter Geladé v. Bonzai
Zedenmeester: Fréderic Fernandes v. Siësta
Sportführer: Michel Fransen v. Mest
Tempoführer: Arthur Smet v. Jamaar

2014 – 2015 (Den Delper)
Senior: Ruysschaert Thibaut v. Asterix
Vice – Senior: Maximilien Van Deun v. Nicht
Pro – Senior: Alexander Decock v. Kanon
Schachtentemmer: Tamerlan Tsagaraev v. Atilla
Quaestor: Jorn Witters v. Reynaert
Cantor: Alexander Decock v. Kanon & Willem – Alexander Franssen v. Icarus
Scriptor: Michel Fransen v. Mest
Zedenmeester: Michel Fransen v. Mest
Sportführer: Arthur Smet v. Jamaar
Tempoführer: Xavier Devos v. Bizon

2013 – 2014 (Den Delper)
Senior: Alexander Decock v. Kanon
Pro – Senior: Pieter – Jan Franssen v. Poedel
Vice – Senior: Emmanuel Verschueren v. Bouledozer
Quaestor: Willem – Alexander Franssen v. Icarus
Cantor: Pieter – Jan Franssen v. Poedel
Scriptor: Xavier Devos v. Bizon
Zedenmeester: Stéphane Hendrickx v. Diesel
Schachtentemmer: Maximilien Van Deun v. Nicht
Sportführer: Tamerlan Tsagaraev v. Attila
Tempoführer: Willem – Alexander Franssen v. Icarus

2012 – 2013 (Den Delper)
Senior: Pieter – Jan Franssen v. Poedel
Pro – Senior: Bruno Willequet v. Mohawk
Vice – Senior: Carl Junius v. Helldog
Quaestor / Ab Actis: Alexander Decock v. Kanon
Cantor: Willem – Alexander Franssen v. Icarus
Schachtenmeester: Emmanuel Verschueren V. Bouledozer
Zedenmeester: Carl Junius v. Helldog
Sportführer: Willem – Alexander Franssen v. Icarus
Tempoführer: Joran Broere v. Regi

2011 – 2012 (Vagant)
Senior: Bruno Willequet v. Mohawk
Pro – Senior: Dries Geladé v. Sugar
Vice – Senior / Scriptor: Pieter – Jan Franssen v. Poedel
Quaestor / Ab Actis: Emmanuel Verscheuren v. Bouledozer
Cantor: Anthony Callaert v. Cobra
Schachtenmeester: Dries Vandewalle v. Quichot
Zedenmeester: Thomas Bocque v. Bieke

2010 – 2011 (Vagant)
Senior: Dries Geladé v. Sugar

2009 – 2010 (Vagant)
Senior: Michiel Roppe v. Carrousel
Pro – Senior: Pieter Jans v. Nigga
Vice – Senior: Giel Dewael v. Empire
Schachtenmeester: Joran Broere v. Regi
Quaestor: Filip Teuwen v. X
Ab Actis: Gaetan Boulet v. Flyer
Zedenmeester: Pieter Roppe v. Rambo

2008 – 2009 (Vagant)
Senior: Pieter Jans v. Nigga
Pro – Senior: Niels Busschots v. Rover
Vice – Senior: Karel Vandersmissen v. Toro
Schachtenmeester: Dries Geladé v. Sugar
Quaestor: Pieter Jans v. Nigga
Cantor: Joeri Verlinde

2007 – 2008 (Vagant)
Senior: Niels Busschots v. Rover
Vice – Senior: Toon Hungenaert v. Cabana
Schachtenmeester: Pieter Jans v. Nigga
Cantor: Jan – Willem Meugens v. Inox
Quaestor: Pieter Gielen v. Duvel
Zedenmeester: Karel Vandersmissen v. Toro

2006 – 2007 (Exit)
Senior: Antoine d’Hollander v. Frigo, Niels Busschots v. Rover
Cantor: Niels Busschots v. Rover
Scriptor: Pieter Onsia v. Sowa
Schachtenmeester: Mathieu Snoeks v. Djeezes
Zedenmeester: Jo Gielen v. Klojo

2005 – 2006 (Exit)
Senior: Jo Gielen v. Klojo

2004 – 2005 (Exit)
Senior: Rens Busschots v. Jean – Marie
Schachtenmeester: Jo Gielen v. Klojo

2003 – 2004 (Exit)
Gert Smolders v. René

2002 – 2003 (Ambiorix)
Senior: Bart Willems v. Boris
Schachtenmeester: Bert Berghs v. Alfred

2001 – 2002 (Rodin’s/ Ambiorix)
Senior: Frederick Vandeput v. Hype

2000 – 2001 (Exit)
Senior: Steven Willems v. 1 2 4

1999 – 2000 (Rodin’s)
Senior: Martijn Verhoeven v. Tinus

1998 – 1999 (Rodin’s)
Senior: Pieter Kempeneers v. Curre

1997 – 1998 (Rodin’s)
Senior: Alain Schutjes v. Aladdin

1996 – 1997 (Rodin’s)
Senior: Wim Moors v. Ozon

1995 – 1996 (Rodin’s)
Senior: Ward Breesch v. Bleiter

1994 – 1995 (Rodin’s)
Senior: Sven Bols v. Koekie

1993 – 1994 (Rodin’s)
Senior: Johan Schoofs v. Dolf

1992 – 1993 (Boule/Ambiorix)
Senior: Domien Rodiers v. Scheet

1991 – 1992 (Boule)
Senior: Jan Cleeren v. Kingkong

1990 – 1991 (Boule)
Senior: Jan Cleeren v. Kingkong

1989 – 1990 (Boule)
Senior: Erwin Delvaux v. 47

1988 – 1989 (Boule)
Senior: Wim Steegmans v. Félicé

1987 – 1988 (Boule)
Senior: Johan Brees v. Brees

1986 – 1987 (Boule)
Senior: Stefan Robeyns

1985 – 1986 (Ambiorix)
Senior: Michel Libens v. Libi

1984 – 1985 (Ambiorix)
Senior: Johan Van Baelen v. Bal
Vice – Senior: Michel Libens v. Libi
Quaestor: Bart Degeneffe

1983 – 1984 (Ambiorix)
Senior: Stef Goris v. Miel

1982 – 1983 (Ambiorix)
Senior: Jos Vandevenne

1981 – 1982 (Ambiorix)
Senior: Staf Nickmans

1980 – 1981 (Ambiorix)
Senior: André Gerkens v. Dré
Pro – Senior: Luc Vandenbosch v. Grote Beer
Vice – Senior: Staf Nickmans
Quaestor: Luc Lambrechts
Ab Actis: Serge Gutschoven
Zedenmeester: Roger Witters
Sportpraeses: Jan Vandersanden

1979 – 1980 (Ambiorix)
Senior: Luc Vroninks, Luc Vandenbosch v. Grote Beer
Pro-Senior: Jos Raets v. JR
Vice Senior: Paul Geukens
Quaestor: Marc Dewaelheyns
Ab Actis: Staf Nickmans
Sportführer: Benny Bielen

1978 – 1979 (Ambiorix)
Senior: Jos Raets v. JR
Pro – Senior: Patrick Beckers
Vice – Senior: Georges Hanot v. King Kong
Quaestor: Luc Vandenbosch
Ab Actis: Luc Vroninks
Sportpraeses: Luc Vandenbosch / Jan Vandersanden
Lustrumcoördinator: Jo Cleeren
Bestuursleden: Jean-Philip Borreman, Herman Tubbax

1977 – 1978 (Ambiorix)
Senior: Patrick Beckers
Pro – Senior: Lode Paques
Vice – Senior: Johan Vandeborne
Ab Actis: Jos Raets v. JR
Quaestor: Guido Leemans

1976 – 1977 (Ambiorix)
Senior: Lode Paques
Pro – Senior: Fernand (Nand) Honinx
Vice – Senior: Daniël (Danny) Lowet
Quaestor / Ab Actis: Patrick Beckers
Sport / PR: Johan Vandeborne

1975 – 1976 (Ambiorix)
Senior: Fernand Honinx v. Nand
Pro-Senior: Jean (Jan) Delva
Vice-Senior & Quaestor: Lode Paques
Schachtentemmer & afgevaardigde Limburgse Gilde: Jean-Pierre Knapen
Zedenmeester: Marino Tilkin
Secretaris: Herman Tubbax
Sportführer: Erik Vandenbosch
PR: Luk Weygaerts

1974 – 1975 (Ambiorix)
Senior: Jean (Jan) Delva
Pro-Senior: Roger Thijs
Vice-Senior: Jos Ghijsens
Quaestor: Jean-Pierre Knapen
Ab Actis: Fernand (Nand) Honinx
PR: Paul Dirickx
Zedenmeester: Marc Claes
Sportführer: Paul Dirickx
Cantor & afgevaardigde Limburgse Gilde: Lode Paques
Vicarius: Ivo Goeyens & Luc De Peuter

1973 – 1974 (Ambiorix)
Senior: Roger Thijs
Pro – Senior: Rudi Robeyns
Vice – Senior: Luc De Peuter & José Brien
Quaestor: Hugo Dubois
Ab Actis: Jos Steegmans
PR: Hugo Ory
Zedenmeester: Jos Ghijsens
Sport: Marc Ruiters
Erebestuursleden: Danny Wagelmans & Jean – Marie Schiepers
Lustrumcoördinatoren: Camille Ruiters, Pol Ector, Marc Claes, Erik Ponet & Ivo Goeyens

1972 – 1973 (Ambiorix)
Senior: Rudi Robeyns

1971 – 1972 (Ambiorix)
Senior: Willy Parent

1970 – 1971 (Ambiorix)
Senior: Michel Vanbuul
Pro – Senior: Zeger Desmedt
Quaestor: Jan Delva

1969 – 1970 (Ambiorix)
Senior: Zeger Desmedt
Pro – Senior: Jos Verdin
Secretaris: Michel Vanbuul

1968 – 1969 (Ambiorix)
Senior: Jos Verdin

1967 – 1968 (Ambiorix)
Senior: André Vautmans

1966 – 1967 (Ambiorix)
Senior: Marcel Corswarem

1965 – 1966 (Ambiorix)
Senior: Valère Vautmans
Pro – Senior: Camille Plugers
Vice – Senior: José Crommen
Bestuursleden: Tony Gilen, Roger Nulens, Jan Coenegrachts, Roland Meezen, Paul Hollanders & Marcel Corswarem

1964 – 1965 (Konijnepijp)
Senior: Camille Plugers

1963 – 1964 (Konijnepijp)
Senior: Toon Geukens
Pro – Senior: Piet Schiepers
Vice – Senior: Guy Fabry
Bestuursleden: Paul Haven, Jos Warnants, José Crommen, Fernand Duchateau & Robert Vanroy

1962 – 1963 (Konijnepijp)
Senior: Piet Schiepers

1961 – 1962 (Konijnepijp)
Senior: Marcel Maleux

1960 – 1961 (Konijnepijp)
Senior: Eric Souren

1959 – 1960
Senior: René Everaerts
Pro – Senior: René Wanten
Vice – Senior: Marcel Maleux
Quaestor: Harry Cleeren
Schachtentemmer: Piet Cools
Zedenmeesters: Jan Mercken & Piet Cools

1958 – 1959
Senior: René Wanten

1957 – 1958
Senior: Flor Bollen, Jean Stevens

1956 – 1957 (Malvien)
Senior: Frans Geukens

1955 – 1956 (Floreal)
Senior: Jo Dessers

1954 – 1955
Senior: Henri Knapen v. Harry
Vice – Senior: Toon Ottenburgs

1953 – 1954
Senior: Stan Dessers
Pro – Senior: Hubert Goffin
Vice – Senior: Henri Knapen v. Harry
Quaestor: Noël Diricks
Secretaris: Raymond Droogmans
Schachtentemmer: Guy Vesters
Zedenmeester: Willy Peumans v. Bill

1952 – 1953
Senior: Hubert Goffin

1951 – 1952
Senior: Hubert Goffin

1950 – 1951
Senior: Jozef Martens v. Jos

1949 – 1950
Senior: Filip Boes

1948 – 1949
Senior: Armand Grouwels

1947 – 1948
Senior: Armand Grouwels

1946 – 1947

1945 – 1946

1944 – 1945 (clubcafe onbekend)

1943 – 1944 (clubcafe onbekend)

1942 – 1943 (clubcafe onbekend)

1941 – 1942 (clubcafe onbekend)

1940 – 1941 (clubcafe onbekend)

1939 – 1940 (clubcafe onbekend)

1938 – 1939 (clubcafe onbekend)
Senior: Raymond Gielen
Vice – Senior: A. Bollen
Schatbewaarder: Vital Vranken
Schachtenmeester: P. Fossion

1937 – 1938 (clubcafe onbekend)
Senior: Piet Lambrechts
Vice – Senior: Raymond Gielen
Schachtenmeester: Miel Beckers
Schrijver – Schatbewaarder: Vital Vranken

1936 – 1937 (clubcafe onbekend)

1935 – 1936 (clubcafe onbekend)
Senior: Jef Stouten

1934 – 1935 (clubcafe onbekend)

1933 – 1934 (clubcafe onbekend)

1932 – 1933(Vercammen)

1931 – 1932(clubcafe onbekend)

1930 – 1931(clubcafe onbekend)

1929 – 1930 (clubcafe onbekend)
Senior: Jozef Vroninckx v. Jef

1928 – 1929 (clubcafe onbekend)
Senior: Arnold Proesmans v. Nol
Vice – Senior: Jan Wilms
Schrijver – Schatbewaarder: Jozef Vroninckx v. Jef
Zedenmeester: Victor Voets

1927 – 1928 (clubcafe onbekend)

1926 – 1927 (clubcafe onbekend)

1925 – 1926 (clubcafe onbekend)

1924 – 1925 (clubcafe onbekend)
Senior: Hendrik Ballet v. Rik

1923 – 1924 (clubcafe onbekend)

1922 – 1923 (clubcafe onbekend)

1921 – 1922 (clubcafe onbekend)
Senior: Hendrik Ballet v. Rik

1920 – 1921 (clubcafe onbekend)
Senior: Hendrik Ballet v. Rik

1919 – 1920 (clubcafe onbekend)

1918 – 1919 (clubcafe onbekend)

1917 – 1918
geen werking

1916 – 1917
geen werking

1915 – 1916
geen werking

1914 – 1915
geen werking

1913 – 1914 (clubcafe onbekend)

1912 – 1913 (clubcafe onbekend)

1911 – 1912 (clubcafe onbekend)

1910 – 1911 (clubcafe onbekend)

1909 – 1910 (clubcafe onbekend)
Senior: … Spaas

1908 – 1909 (clubcafe onbekend)
Senior: F… Maris

1907 – 1908 (clubcafe onbekend)

1906 – 1907 (clubcafe onbekend)
Senior: Leon Kempeneers
Vice – Senior: E. Blavier
1ste Schrijver: L. Paquay
Kassier: F. Mares
Bestuurslid: Vyger

1905 – 1906 (clubcafe onbekend)

1904 – 1905 (clubcafe onbekend)
Senior: Jules François

1903 – 1904 (clubcafe onbekend)
Senior: Edouard Boes

1902 – 1903 (clubcafe onbekend)

1901 – 1902 (clubcafe onbekend)

1900 – 1901 (clubcafe onbekend)

1899 – 1900 (clubcafe onbekend)
Senior: Antoon Weygaerts